Fördelar för dig som utför service

Tag hand om insidan av din bilmotor och insidan av avgaszonen...det tjänar du på. Utför alltid en Carbon Cleaning i samband med din bilservice.

Tag själv vara på möjligheten att expandera din verksamhet...innan någon annan tar hand om dina lönsamma kunder.

Resultatet efter vår HHO CARBON CLEANER 6.0 behandling är påtagligt samt gör att din kund känner skillnaden direkt vid hemfärd.

Ge dina kunder den kompletta bilservice du inte tidigare har kunnat utför för dem.

Vårt koncept!

0% risk

100% fördelar

0% investeringskostnad

+5 000 000 bilar i Sverige behöver Carbon Cleaning

Alla blir en vinnare med HHO CC 6.0

Marknaden är gigantiskt stor, det uppdämda behovet hos alla bilägare väntar på dig.

Det finns inga 100% fungerande alternativ vid sidan av HHO Carbon Cleaner 6.0.

HHO är en fantastisk produkt där både du och kunden tjänar eller sparar stora summor.

Alla kunder kan förstå hur bra HHO är när de sätter sig in i detaljerna, samt upplever förbättringarna på den egna bilen. Tjänsten "säljer sig själv".

Ett ökat fokus på miljömedvetenhet och ekonomi talar till din fördel.

Du skapar en "Win-Win" situation.

Du kommer att jobba med en marknadsledande produkt med mycket hög kvalité samt med ett "track record" på +3 500 000 nöjda bilägare.

Maskinen är konstruerad för industriellt bruk och klarar drift 24:7.

HHO Europe sköter det mesta åt dig när det gäller service, reparationer, garanti, support m.m.

Dina kunder kommer att rekommendera ditt serviceställe för att få samma HHO service utförd som de själva fått.

HHO CC 6.0 startar en unik "snöbollseffekt" då fler och fler kunder sprider hur bra detta är.

Efter en enkel inkoppling i kundens bil sköter maskinen sig själv samt tjänar pengar åt din verksamhet. Under tiden kan du fortsätta med annat.

Vi genomför lokala och riksomfattande kampanjer för att öka din kundtillströmning.

Vi hjälper dig att skapa en hälsosam business genom att inte överetablera på mindre orter.

Du har möjlighet att som enda serviceställe erbjuda en unik service/rengöring och kan på så sätt även attrahera kunder till din övriga verksamhet.

Det är alltid aktuellt för dina kunder att rengöra med HHO CC 6.0. Behovet är inte säsongsstyrt utan ligger på topp året runt.

Vår affärsmodell medför att vi kommer att tacka nej till potentiella serviceställen som inte uppfyller vår önskemål eller som är försent ute när det gäller att etablera sig i ett distrikt.

Säkerhet genom ledande teknik

HHO Carbon Cleaner 6.0 är marknadsledande även när det gäller drift och säkerhet

När du jobbar med olika maskiner i din verkstad är det viktigt att kunna lita på utrustningen, den skall alltid fungera då du behöver den.

Utrusningen måste även vara 100% säker samt lätt att använda.

Produkter eller maskiner får under inga omständigheter utsätta dig eller personalen för fara eller orsaka skador på behandlade fordon.

Vi prioriterar din säkerhet

HHO bygger på lång erfarenhet och har 0% rapporterade olyckor för maskinen trots över 3,5 miljoner användningar världen över.

En bidragande orsak är de många inbyggda patenterade säkerhetsdetaljerna, även de bästa komponenterna har använts.

I en vätgasgenerator produceras brandfarlig gas under tryck, även stark elektricitet är inblandad, allt måste fungera felfritt.

HHO CC 6.0 överträffar alla säkerhetsnivåer samt framställs under mycket kontrollerade och rigorösa former.

All utrustning testas noga före leverans.

24 (tjugofyra) unika patent garanterar säker drift och hög effektivitet.

Samtliga HHO CC 6.0 maskiner som vi importerat till Sverige är speciellt anpassade efter svenska förhållanden och krav.

HHO Carbon Cleaner 6.0 har 24 patent för maximal säkerhet för användare och de fordon som behandlas.

Ansök om att bli servicepartner

-Lediga distrikt finns, just nu!

Allt börjar med ett enkelt telefonsamtal eller med ett mail till oss.

Vi berättar om vår affärsmodell samt hur du går vidare genom de olika stegen i antagningsprocessen.

För att kunna gå vidare i processen måste du redan idag ha ett gott flöde av kunder genom din anläggning samt ha ett "gott rykte".

Det är en fördel om din verkstad är certifierad enligt branschens regler för "Godkänd bilverkstad" eller har liknande kvalitetsstämpel.


Kontakta oss:

Mail: info@HHOeurope.com

Telefon vxl. 08-590 77 660

Intl. phone: 0046-8-590 77 660

Våra kontaktuppgifter finns även under rubriken "Kontakt" i menyraden.

Ansök om att bli HHO CC 6.0 servicepartner