Vad är avkarbonisering, "sotning" ?

Motorn är hjärtat och musklerna i din bil

Inuti motorn sker förbränningen av bränsle samt kraft genereras till framdriften av ditt fordon. Naturligtvis är det även i motorn som avfall bildas och samlas.

Ansamlingen av avfall påverkar och stör verkningsgraden hos motorn.

Men inte bara det, även system utanför själv förbränningskammaren påverkas av ansamlingar av olika sorters smuts från förbränningen.

I insug kan det ansamlas 1,5 cm tjocka lager av kol och koks. Även andra vitala delar påverkas negativt.

Kanske blir även bilen underkänd hos bilprovningen på grund av dåliga avgasvärden?

Redan efter 2-3000 mil har dessa negativa processer börjat påverka din bil. Det är då dags för dig att "sota" motorn samt rengöra andra vitala delar som försämrats sedan bilen var ny.

Orsaker

De två störst orsakerna för prestandaförluster i våra fordon är slitage på material samt ansamling avfall (kol) i motorn samt på vitala delar,

på grund av ofullständig förbränning.

Ansamlingen av kol och avlagringar i din motor påverkas av din körstil, om du kör kortare sträckor, mycket stadstrafik etc.

Med tiden undgår inga bilar dessa problem.

Kol och koks avlagringar är motorernas "kolesterol"

För varje liter bränsle som passerar motorn efterlämnas spår av föroreningar. Kolet byggs upp och ansamlas i de delar som är involverade i förbrännings- och evakueringsprocessen. Detta skapar hinder i motor, problem i EGR, sämre ventiler, turbo, partikelfilter och katalysator drabbas.

För att åtgärda problemen i dessa delar har det, fram till nu, varit tvunget att plocka isär stora delar av motorn eller att köpa ny delar.

En mycket dyr lösning som vi nu slipper.

Otillräckligt underhåll

Vid sedvanlig service åtgärdas inte de invändiga problemen med avlagringar inuti motorn och inuti avgaszonen.

Av kostnadsskäl plockas inte heller motorn isär för att åtgärda dessa problem.

Istället uppmanas du kanske till att köpa nya motordelar, nytt partikelfilter eller katalysator.

I bland kan du även erbjudas olika "mirakeltillsatser" för ditt drivmedel.

En fullständig service skall innefatta en rengöring med HHO 6.0...det finns inget annat som fungerar ens hälften så bra eller sänker dina kostnader lika effektivt.

Att regelbundet utföra en CAR DETOX är lika självklart som att regelbundet byta olja.

Om du skall byta olja är det en utmärkt idé att först göra en rengöring/CAR DETOX...hållbarheten på oljan blir då bättre.

Avkarbonisering (sotning) med HHO 6.0

Genom den höga förbränningstemperatur som som uppnås vid forcerad injektion av vätgas och syre (HHO-gas) i motorn nås snabbt betydligt högre förbränningstemperaturer än vid vanlig körning och förbränning av bränsle.

Den höga värmen i kombination med HHO:s nanobaserade och miljövänliga rengöringsmedel startar en första kontrollerad pyrolys som eliminerar allt ackumulerat kol inne i motorns förbränningskammare.

Rengöringsmedlet, som är unikt i HHO CC6.0, startar även en andra pyrolys i avgaszonen (katalysator, partikelfilter, ljuddämpare etc).

Pyrolysen bränner loss avlagringar och kolrester samt förvandlar dem till aska. Restprodukterna lämnar bilen via avgasröret (se film om detta i vårt videoarkiv).

Resultatet blir rent "hela vägen ut".

HHO Carbon Cleaner 6.0 producerar ett mycket högt flöde av gas, 2000L i timmen.

Flödet möjliggör rengöring och långtidsbehandling av motorer upp till 17 000cc (17 liter) cylindervolym.

Rengöringen tar 20 minuter för en vanlig personbil samt 60 minuter för en tung lastbil med stor motor.

Fakta om ECO CLEANING med HHO-gas :

HHO är en gasmix bestående av H (väte) samt O (syre).

Gasen framställs genom att använda elektricitet (elektrolys) och vanligt vatten (H2O).

Elektrolysen innebär att vatten spjälkas till vätgas och syrgas.

Vid förbränning då gasen passerar genom motorn återgår den till sitt ursprungliga tillstånd, d.v.s. till vatten (H2O).

Inga farliga restämnen bildas.